Nieuwe versie WSCS-OCE

Voor het opsporen van conventionele explosieven (CE) geldt op grond van het Arbobesluit een certificatieplicht. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het zogenoemde Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Het Certificatieschema is laatst gewijzigd in juli 2016. Klik hier voor de publicatie van deze wijziging in de Staatscourant.

Richtlijn baggervolumebepaling ter inzage

Het Sikb vraagt reactie op ontwerp-richtlijn baggervolumebepaling.Dzee versie is een meer informerende insteek van de tekst. Daarbij zijn teksten verduidelijkt op de meetbare criteria. Verder zijn in de richtlijn de resultaten verwerkt van het validatieonderzoek dat heeft plaatsgevonden in 2015. Over dit validatieonderzoek kunt u meer lezen op de website van SIKB. Elektronische technieken voor[…]

ontwerp-protocol 6003 versie 4 – Milieukundige begeleiding van handelingen in de waterbodem en waterbodemsaneringen

Het Sikb vraagt reactie op ontwerp-protocol 6003 versie 4 – Milieukundige begeleiding van handelingen in de waterbodem en waterbodemsaneringen. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2016. Belangrijk doel van de actualisatie is het protocol beter geschikt te maken voor handelingen in de waterbodem onder het huidig juridisch kader. Daarentegen zijn er ook nog steeds overgangsgevallen,[…]

Ontwerpprotocol 5711 – ontwateren en rijpen van baggerspecie

Sikb vraagt reactie op ontwerp-protocol 7511 – Ontwateren en rijpen van baggerspecie. Er kan tot uiterlijk 10 september 2016 op het ontwerpprotocol worden gereageerd. Wat is anders in deze nieuwe versie: De tekst is bondiger en scherper gemaakt Duidelijkere beschrijving aan welke eisen bij het ontwaren en rijpen voldaan moet worden Gaat alleen over ontwateren[…]

SIKB Jaarcongres 2016

SIKB Jaarcongres – 29 september 2016 – De Reehorst te Ede Op 29 september 2016 organiseert het SIKB haar jaarlijkse jaarcongres. Voor waterbodems staan de volgende onderwerpen op het programma: Innovaties in de baggervolumemetingen Tools voor beter (water)bodemtoezicht Van data naar informatie, basis voor integrale besluitvorming In het  programmaboekje zijn de onderwerpen nader toegelicht. Om je aan[…]