ontwerp-protocol 6003 versie 4 – Milieukundige begeleiding van handelingen in de waterbodem en waterbodemsaneringen

Het Sikb vraagt reactie op ontwerp-protocol 6003 versie 4 – Milieukundige begeleiding van handelingen in de waterbodem en waterbodemsaneringen. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2016.

Belangrijk doel van de actualisatie is het protocol beter geschikt te maken voor handelingen in de waterbodem onder het huidig juridisch kader. Daarentegen zijn er ook nog steeds overgangsgevallen, die nog conform de Wbb-methodiek uitgevoerd moeten worden. Voor die gevallen is een annex bij het protocol gecreëerd. De eisen in deze annex komen in grote lijnen overeen met die in de huidige versie van protocol 6003. Voor de overgangsgevallen dient de annex te worden gehanteerd, voor de overige gevallen de hoofdtekst.

De ontwerpversie van protocol 6003 is op de website van het SIKB in te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *